Fartygsavgiften försvinner – vid miljöarbete

Sjöfartsverket befriar fartyg som tillämpar bästa möjliga rening från fartygsavgiften från den 1 april 2008.– När det gäller kväveoxider ska fartygen hålla sig under 0,5 gram i utsläpp per kwh och för svavel ska fartygen hålla sig under 0,2 gram i utsläpp per kwh för att bli befriade från fartygsavgiften, säger Stefan Lemieszewski, miljöexpert på Sjöfartsverket till SST.Sjöfartsverket satsar också under 2008 SEK 230 miljoner i bland annat miljösatsningar på verkets fartyg för att minska utsläppen av svavel och kväveoxider.