Fartyg på grund vid Bjørnøya

Det ryska kylfartyget Petrozavodsk gick i går morse på grund utanför Bjørnøya, Norge. Haveristen läcker diesel. I tankarna finns 50 kubikmeter diesel och 690 liter smörjolja. Ett fartyg från Kystvakten tog sig till Petrozavodsk under eftermiddagen i går men det fanns inga möjligheter att ta sig ombord på det ryska fartyget på grund av väderomständigheterna. Det dåliga vädret gjorde det också omöjligt att plocka upp någon diesel från haveristen. Kystvakten fortsätter sina aktioner under tisdagen med tre fartyg på plats.Grundstötningen inträffade vid ett av Norges viktigaste häckningsområden för fåglar. Orsaken till grundstötningen är fortfarande oklar, men en haveriutredning har inletts.