Fotograf: Kustbevakningen

Kategori: Haveri | Torrlast

Fartyg på grund utanför Mönsterås

Ett 120 meter långt bulkfartyg gick under tisdagskvällen på grund utanför Mönsterås i Småland. Ingen människa kom till skada och tekniska orsaker tros ligga bakom.

Larmet om en grundstötning kom till Kustbevakningen under tisdagskvällen. Det handlade om ett 120 meter långt fartyg med timmerlast som gått på grund utanför småländska Mönsterås. Kustbevakningens miljöräddningsfartyg KBV 033 åkte till haveristen och kunde konstatera att ingen olja hade läckt ut. Kustbevakningen genomförde också en nykterhetskontroll, som gav negativt utslag.

”Agerat helt korrekt”

Vid tillfället fanns också lots ombord och vad som orsakat olyckan är ännu oklart. Men enligt Kustbevakningen tyder mycket på ett tekniskt fel.

– Vi bedömer att orsaken är ett tekniskt fel. De uppgifter vi har samlat in under kvällen ombord på haveristen tyder på att man agerat helt korrekt ombord för att minimera skadorna, säger Fredrik Tyrén, räddningsledare på Kustbevakningen.

Fartyget var vid tillfället lastat med cirka 5.000 ton massaved och hade drygt 320.000 liter diesel ombord. Men enligt Kustbevakningen klarade sig fartyget utan några skador.

Undersöks vidare

– Delen av skrovet som står på grundet ligger förhållandevis långt från bunkertankarna. Vi bedömer läget som stabilt just nu trots att fartyget står på grund, vilket det inte ska göra, säger räddningsledare Fredrik Tyrén.

Fartygets ägare ansvarar för att fartyget ska bärgas. De ska lämna in en bärgningsplan som ska godkännas av Kustbevakningen och Transportstyrelsen innan fartyget kan tas från platsen. Under onsdagen väntas också Transportstyrelsens inspektörer komma ombord och Kustbevakningen ska försöka genomföra bottenundersökningar och inspektion av skrivet under ytan. Dock har ingen förundersökning inletts med anledning av händelsen.

Halland

AIS-data på Marinetraffic visar att det är det cypernflaggade torrlastfartyget Halland som har gått på grund.