Fartyg på grund i Södra Kvarken

Det Liberiaflaggade lastfartyget Arctic Sky gick på grund syd om Understen i Södra Kvarken, i morse. Kustbevakningsflyget och flyg från finska Sjöbevakningen har flugit över området två gånger och ingen olja har siktats. Fartyget har nu ankrat. Dykare från Kustbevakningen kommer under dagen att dyka för att kontrollera skadorna på fartyget. Besättningen finns fortfarande kvar ombord.Det är oklart varför fartyget gick på grund.