Fartyg på grund i Piteå

Det Antigua och Barbados-flaggade bulkfartyget Mana, 1.585 bruttoton, gick på tisdagseftermiddagen på grund utanför Haraholmen i Piteå, rapporterar flera lokala medier. Fartyget uppges vara lastat med magnesiumsulfat. Enligt kustbevakningen läcker ingen olja från fartyget. Under onsdagen ska lasten bortföras från fartyget så att det på så sätt kan ta sig loss. Polisen har inlett en förundersökning om befälhavaren brutit mot reglerna för sjötrafik.