Fartyg på grund i Mönsterås Hamn

Det Maltaflaggade lastfartyget Britannica Hav gick under onsdagsmorgonen på grund inne i Mönsterås Hamn. Fartyget kunde dras flott med hjälp av ett fiskefartyg.– Fartyget var långt inne i hamnen som bara har ett djupgående på tre meter. Fartyget skulle till Brukshamnen men måste ha navigerat fel, säger Lotta Brandström, informationschef på Kustbevakningen, till SST.Fartyget har ett djupgående på 3,51 meter. Kustbevakningens fartyg KBV 304 är på väg mot Brukshamnen för att med dykare undersöka fartygets skrov och kontrollera eventuella skador. I nuläget har man dock inte upptäckt någon olja på havsytan.Britannica Hav, 1.890 dwt, är byggt 1985.