Fotograf: Kustbevakningen

Kategori: Haveri | Torrlast

Torrlastare på grund i Mälaren

Torrlastaren Asko gick på fredagsmorgonen på grund vid Hässelby holme i Mälaren. Kustbevakningen är på plats vid olycksplatsen.   

Det Liberiaflaggade fartyget gick på grund vid 7.30 på fredagsmorgonen. Vatten läcker in i fartyget som står hårt på grund. Miljöskyddsfartyget KBV 050 och sjöövervakningsfartyget KBV 309 befinner sig nu på plats, tillsammans med Sjöräddningssällskapet, och undersöker eventuellt oljeläckage. Ombord på fartyget finns drygt 90 kubikmeter diesel. 

Råvattentäkt

− Mälaren är råvattentäkt för dricksvattenförsörjningen i Stockholm. Det är därför mycket viktigt att undvika att olja läcker ut från fartyget. Därför lägger vi nu kraften på att skadeinventera och genomföra en dykundersökning. Det finns inget som pekar på att olja ska komma ut i Mälaren för närvarande, säger Kenneth Neijnes, räddningsledare på Kustbevakningen, i ett pressmeddelande.

Länsa runt fartyget

Under morgonen har Kustbevakningen även flugit över området, men inte observerat något utsläpp från fartyget. Kustbevakningen har bett Sjöräddningssällskapet att lägga ut länsa runt fartyget för att begränsa och fånga in ett eventuellt oljeutsläpp, enligt pressmeddelandet.

Vårdslöshet i sjötrafik

Polisen har inlett en förundersökning om vårdslöshet i sjötrafik och Kustbevakningens tjänstemän har påbörjat inledande förhör med besättningen ombord för att ta reda på vad som hänt. Inga personer uppges ha blivit skadade vid tillfället. 

På väg till Fortum

Fartyget var på väg med pellets till Fortums anläggning i området. Enligt Transportstyrelsen kommer man under förmiddagen att börja plocka av lasten så att fartyget kan lätta från grundet. 

Ägs av Emsbroker

Enligt Equasis står tyska Emsbroker som ägare av Asko, medan kommersiellt management innehas av likaledes tyska Hartman Dry Cargo. Fartyget, som byggdes 2005, är 89,9 meter långt och 15,2 meter brett och är på 4.518 dwt.