Fartyg kolliderade i Malackasundet

Under tisdagsmorgonen kolliderade tankfartyget Bunga Kelana 3 och bulkfartyget Waily i Malackasundet mellan Malaysia och Singapore. Omkring 2.500 ton olja har runnit ut i vattnet, uppger internationell media. Bunga Kelana 3 har 62.000 ton råolja i lasten. Bulkfartyget rapporteras ha fått mindre skador, båda fartygen ligger nu för ankar en bit från kollisionsplatsen. Myndigheterna i Singapore och Malaysia aktiverade 20 oljesaneringsenheter snabbt efter olyckan. Saneringsfartygen använder länsor och upplösningsmedel. Ingen av de 50 besättningsmedlemmarna skadade sig vid kollisionen. Olyckan inträffade inom Malackasundets trafiksepareringssystem, det är fortfarande oklart varför kollisionen inträffade. Övrig trafik i sundet ska inte ha påverkats, än så länge.Malaysiaflaggade aframax-tankern Bunga Kelana 3, 105.784 dwt, är byggd 1998. Registrerad ägare är AET Petroleum Tanker.Bulkfartyget Waily, 25.449 dwt och byggd 1983, är flaggat på St Vincent och Grenadinerna. Fartyget ägs av Treasure Maritime.