Fotograf: Kustbevakningen

Kategori: Haveri | Juridik

Fartyg klandras för oljeutsläpp

Båda fartygen gjorde fel och danska staten larmade inte som den borde i samband med oljeutsläppet som drabbade svenska kusten 2011. Det visar utredningen från Statens Haverikommission.

Hösten 2011 kolliderade fartyget Golden Trader med fiskebåten Vidar utanför Thyborøn på den danska västkusten. I samband med det läckte nära 500 ton tjockolja ut som några dagar senare nådde den svenska västkusten och främst Tjörn. Sammanlagt har det plockats upp cirka 1.300 ton olja blandat med vatten och skräp längs med västkusten.

Turerna kring vem som bär ansvaret och vem som ska betala har pågått sedan dess. Men nu har Statens Haverikommission kommit med den slutliga utredningen, en utredning gjord tillsammans med Maltas Marine Safety Investigation. Anledningen till att Malta deltar är att fartyget Golden Trader seglar under maltesisk flagg.

Miss i kommunikationen

– Det som utredningen främst slår fast är att de larmsystem som finns etablerade inte har använts. Vilket orsakade ett stort oljeutsläpp som vi inte var förberedda på, konstaterar Filip Lundgren, biträdande stabschef på Kustbevakningen Sydväst.

Han menar att de danska myndigheterna i det här fallet inte insåg vidden av utsläppet när de kom till platsen. Därför larmade de inte sina svenska kollegor.

– Det är inte säkert att vi hade kunnat förhindra utsläppet fullt ut. Men hade vi blivit larmade hade vi i vart fall kunnat vara mer förberedda på situationen.

Etablerat system

Systemet som finns etablerat mellan de nordiska länderna innebär att när till exempel danska myndigheter inser att ett oljeutsläpp kan drabba andra länder ska dessa omedelbart larmas. Men utredningen konstaterar att den mänskliga faktorn resulterade i att myndigheterna inte insåg omfattningen av utsläppet. Det tillsammans med de uppenbart felaktiga uppgifter som Golden Traders befälhavare gav i anslutning till olyckan.

Visade på dåligt sjömansskap

Haverikommissionens utredning konstaterar även att Golden Trader var det fartyg som i ett tidigt skede borde ha kunnat undvika kollisionen, men att detta inte gjordes. Även den belgiskregistrerade fiskebåten Vidar får dock kritik i utredningen.

– De har visat på dåligt sjömanskap då inte heller de gjorde något åt att försöka undvika olyckan, säger Filip Lundgren och fortsätter:

– De hade uppenbarligen inte någon på bryggan som kunde hålla utkik och bedöma läget.

”Maximal otur”

– Det hela handlar verkligen om maximal otur. Hade fiskebåten bara träffat fem till tio meter längre fram eller bak hade antagligen inte en droppe olja läckt ut. Men nu gjorde den det och det olyckliga väderläget gjorde att danskarna inte insåg hur stort utsläppet var. Och strömmarna i sin tur ledde oljan till vår kust.

Kräver skadestånd

Svenska staten har ställt skadeståndskrav på det grekiska rederiet som äger fartyget Golden Trader, men allt det kommer man inte få tillbaka. En kostnad som istället hamnar på de svenska myndigheterna och i förlängningen svenska skattebetalare.