Fartyg i blockad i Uddevalla

Belizflaggade torrlastaren ”Lubava”, byggd 1984 och på 4.145 ton dödvikt, har lagts i blockad i Uddevalla av ITF. Orsaken är att besättningen enligt ITF är underbetald. Enligt uppgift jobbar manskap för USD 600 i månaden, inklusive 100 timmars övertid. Fartyget ägs av WCL i St Petersburg. Hon kom med en kollast och höll på att lasta säd när ITF dök upp. Enligt Bohusläningen är det Svenska Foder som står för lastningen.