Fartyg från Jemen kapat

Somaliska pirater har kapat ett bulkfartyg från Jemen. Fartyget som är lastat med 507 ton stål kapades utanför Somalia och har nu förts till kusten för förhandlingar om lösensumma, rapporterar flera internationella medier. Enligt Lloyd’s List är det aktuella fartyget Sierra Leone-flaggade Arena byggt 1960 och på 503 bruttoton. Besättningen består av åtta man och kontakt med piraterna är upprättad.