Fotograf: Destination Gotland

Kategori: Passagerarsjöfart | Ekonomi | Politik

Fartyg för 4,5 miljarder till Gotlandstrafiken

I budgetproppen avsätter regeringen 4,5 miljarder för inköp av nytt tonnage till Gotlandstrafiken – om Trafikverket föreslår statligt ägda fartyg.

Regeringen släppte en liten bomb i budgetpropositionen som presenterades den 18 september – om Trafikverket inte kan teckna ett avtal i den pågående upphandlingen om driften av Gotlandstrafiken efter 2017 så har regeringen frigjort 4,5 miljarder för inköp av tonnage som sedan ställs till en eller flera transportörers förfogande.

Regeringen är sedan tidigare tydlig med att staten inte ska driva trafiken i egen regi, men däremot ställer man hårda krav – däribland miljökrav – på fartygen som ska trafikera till och från Gotland.

”Med beaktande av trafikens betydelse för Gotland och mot bakgrund av den bristande konkurrensen i tidigare upphandlingar av färjetrafiken beslutade regeringen i juli 2013 att ge Trafikverket i uppdrag att utreda förutsättningarna för statligt ägt tonnage för Gotlandstrafiken samt förbereda en anskaffning av tonnage. I händelse av att Trafikverket inte kan teckna ett trafikavtal i samband med pågående upphandling kommer regeringen att fatta beslut om staten ska anskaffa tonnage.”, skriver regeringen i budgetpropositionen.

Upphandlingar sedan 1986

Nuvarande avtal med Destination Gotland om Gotlandstrafiken löper ut den 31 januari 2017 och enligt regeringen är det nybyggen som gäller – om staten ska förvärva fartyg – och dessa måste beställas och levereras i god tid innan det nya trafikavtalet börjar gälla.

Enligt regeringen så färjetrafiken ”grundläggande för Gotlands transportförsörjning och en förutsättning för Gotlands möjligheter till god välfärd, utveckling och tillväxt.” Gotlandstrafiken har sedan 1971 varit föremål för statliga insatser och sedan 1986 har trafiken upphandlats genom konkurrensutsatta anbudsförfaranden.

”Konkurrensen har i alla genomförda upphandlingar varit svag och 2005 inkom inget anbud alls. Eftersom osäkerheterna som är förknippade med upphandlingen av Gotlandstrafiken är väsentligt större än vad som är fallet i alla andra liknande upphandlingar som staten ansvarar för, finns skäl att vara förberedd på att upphandlingen kan misslyckas”, skriver regeringen frispråkigt i budgetpropositionen.

420 miljoner per år

Det nya avtalet om Gotlandstrafiken ska löpa tio år från februari 2017. Trafiken ska gå året runt med i princip två dubbelturer per dag Visby–Nynäshamn och en dubbeltur Visby–Oskarshamn. Nuvarande avtal med Destination Gotland, som skulle ha löpt ut 2015, har förlängts med ett korttidsavtal om två år. Statens kostnad för Gotlandstrafiken är för närvarande cirka 420 miljoner kronor per år.

Kommentarer

  • Andreas Åsenholm

    Sverigedemokraterna välkomnar regeringens planerade satsning på nytt tonnage och insikten i att Gotlandstrafiken är av stor regional och nationell betydelse. SD hoppas att satsningen kommer att genomföras oberoende valresultatet år 2014

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.