Fartyg drogs flott från Stora barriärrevet

Det kinesiska bulkfartyget Shen Neng I som gick på grund vid det Stora barriärrevet den 3 april har nu dragits flott, rapporterar internationella nyhetsbyråer. Ombord på Shen Neng I, som nu ska bogseras till en säkrare plats undan en annalkande storm, finns omkring 65.000 ton kol med Kina som destination. Räddningsmanskapet hann pumpa ut närmare 1.000 ton olja från fartyget innan stormvarningar tvingade dem att påskynda lossdragningen.