Farstadbolag säljer ankarhanterare

P/R International Offshore Services ANS, ett helägt bolag av Farstad Shipping, säljer ankarhanteringsfartyget Lady Down, byggt 1982, till europeiska Venture III AS. Priset för fartyget är USD 17 miljoner. Leverans sker i mitten på augusti.