Farstad Shipping drar sig ur Nigeria

Farstad Shipping drar sig ur Nigeria på grund av försämrade arbetsförhållanden, situationen har blivit värre efter landets senaste val. Som SST skrev för två veckor sedan har Farstad för att fullborda uttåget sålt det enda fartyget som opererar i området, till företagets nigerianska partner. Redaren Sverre Andreas Farstad framhåller att han inte vill utsätta besättningen för onödiga risker som det innebär att operera i området. I augusti förra året kidnappades Jarle Johansen, kapten på Trico Supply-fartyget Northern Comrade, och tre andra ur besättningen. De kvarhölls i en vecka. Trico Supply har avslutat alla förehavanden i Port Harcourt. För närvarande arbetar omkring 15 fartyg, med norsk besättning, med serviceuppdrag till olje- och gasfälten utanför Nigeria. Bland dessa finns Eidesvik Offshore och BW Offshore.