Farstad ser en ljus framtid för supplyfartygen

Enligt uppgifter från Farstad Shipping var efterfrågan på supplyfartyg i Nordsjön 20 procent högre under det fjärde kvartalet 2005, jämfört med samma kvartal året innan. Den tillgängliga flottan ökade med 15 procent under förra året, ändå nåddes ett kapacitetsutnyttjande på 94 procent under fjärde kvartalet. För helåret var kapacitetsutnyttjandet 93 procent att jämföras med 88 procent 2004.Enligt Farstad är trenden mycket lovande under den närmaste framtiden med höga oljepriser, ökad fokusering på exploatering och beställningar av nya riggar. Detta är positivt för supplyfartygen och ökad marknadsaktivitet leder till behov av ersättning av äldre och mindre fartyg. Farstad redovisar rörelseintäkter på NOK 1,8 miljarder och ett rörelseresultat på NOK 673 miljoner för 2005.