Farstad beställer supplyfartyg

Farstad Supply har beställt ett supplyfartyg av typen VS 470 MkII av West Contractors i Ølensvåg för leverans i januari 2007. Fartyget får en dödvikt på 3.500 ton och ingår i Farstads program för förnyelse av flottan, särskilt för att täcka rederiets åtaganden i Västafrika.