Farstad beställer på nytt av Aker Brevik

Farstad Supply har beställt ett flerfunktions offshorefartyg av Aker Brevik för NOK 250 miljoner. I beställningen finns en option på 1+1 systerfartyg. Fartyget byggs efter Rolls-Royces design 712L och Rolls-Royce kommer att leverera merparten av utrustningen. Aker Yards har hittills byggt 13 fartyg för Farstad Shipping och dess dotterbolag och två supplyfartyg beställdes i december förra året.