Farstad beställer ankarhanterare

Farstad Supply, dotterbolag till Farstad Shipping, har beställt ett ankarhanteringsfartyg av Simek i Flekkefjord för leverans i april 2006. Fartyget är av typ UT712L, med design av Rolls-Royce, och är en del av rederiets förnyelseprogram. Två äldre ankarhanterare såldes i slutet av förra året.