Färre lyckade piratattacker utanför Somalia – fler utanför Nigeria

Enligt det amerikanska utrikesdepartementet är andelen lyckade piratattacker utanför Somalia 17 procent hittills i år, en kraftig minskning jämfört med 64 procent förra året. I nuläget hålls sex fartyg fångna mot 14 i slutet av förra året. Enligt viceamiral William Gortney, chef för USA:s femte flotta och för den USA-ledda antipiratstyrkan CTF 151, har marina styrkor mött närmare 250 pirater. 121 av dessa har avväpnats och därefter frisläppts medan 117 har avväpnats och sedan överlämnats för rättsskipning.Samtidigt rapporteras att beväpnade överfall ökar utanför Nigeria. Fyra fartyg skall på kort tid ha kapats, däribland en passagerarfärja som transporterar oljearbetare till och från offshore-installationer. 18 av 20 ombordvarande skall ha skickats av färjan, medan två hålls som gisslan.