Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Kategori: Hamn/Logistik | Passagerarsjöfart | Tank

Färre färjepassagerare till Åland

Ålands andel av passagerartrafiken på finländska hamnar minskar medan antalet passagerare på taxfree-linjerna via Åland ökar.

[flowy_not_logged_in]
[flowy_login_link]Redan prenumerant? Logga in här[/flowy_login_link]
[/flowy_not_logged_in]

[flowy_non_subscriber]

Prenumerera

Se alla erbjudanden.


[/flowy_non_subscriber]
[flowy_subscriber_only]njerna via Åland ökar.

Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB) meddelar i sin nypublicerade statistik för sjöfarten att Ålands andel av passagerartrafiken på finländska hamnar för sjätte året i följd har minskat och uppgick till 18,1 procent 2017.

Tillbakagång

Antalet resande på åländska hamnar ökade mellan 1999 och 2009 med mer än en miljon passagerare, från 2.619.000 till 3.864.000. Efter det har det skett en tillbakagång så att antalet resande 2017 var drygt 3.469.000.

Det totala antalet inresande till Åland, även resande på flyg och landskapets skärgårdsfärjor, ökade marginellt 2017 i förhållande till året innan och uppgick till 2.086.900.

Taxfreelinjerna ökar

ÅSUB uppger vidare att antalet passagerare på taxfree-rutter med anlöp på Åland ökade från 2003 fram till 2005, då 10 miljoner passagerare uppnåddes. Fram till 2014 minskade den totala taxfree-trafiken trots en positiv tillväxt i Estlandstrafiken till och från Sverige via Åland. Därefter har det åter skett en svag uppgång till totalt 9.495.000 passagerare 2017, då Estlandstrafiken via Åland nådde drygt en miljon passagerare.

Utlandsflaggat tonnage dominerar

Den åländskägda handelsflottan omfattade 43 fartyg över 300 brutto vid utgången av 2017. Deras sammanlagda brutto uppgick till 1.001.000.

Mellan 2000 och 2017 ökade andelen utlandsflaggat tonnage i den ålandsägda handelsflottan från mindre än hälften till knappt två tredjedelar. Enligt ÅSUB beror ökningen av utlandsflaggat tonnage efter år 2000 till största delen på ett tillskott av tanktonnage. Under åren 2014 till 2016 tillkom fyra nybyggda tankfartyg. Två avyttrades 2017 och två nybyggen väntas bli levererade under 2018.

[/flowy_subscriber_only]

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]