Löfström, Mats r

Fotograf: Finlands riksdag

Kategori: Politik | Passagerarsjöfart

Farledsavgifter engagerar riksdagsledamöter i Finland

En grupp i Finlands riksdag har skickat ett brev till Sjöfartsverkets generaldirektör Katarina Norén med anledning av höjningen av farledsavgifterna.

Det är riksdagsledamöterna Mats Löfström (Svenska riksdagsgruppen), Wille Rydman (Samlingspartiet), Ville Skinnari (Socialdemokraterna), Joakim Strand (Svenska folkpartiet) och Peter Östman (Kristdemokraterna) som tar ställning till höjningen av Sveriges nya farledsavgifter. De anser att den försvårar sjöfarten mellan Finland och Sverige.

– På rederinivå kan det handla om en höjning på 10 miljoner kronor och år, säger Ålands riksdagsledamot Mats Löfström till Sjöfartstidningen.

Kommunikationerna fördyras

Mats Löfström påpekar att riksdagsledamöterna i Finland värnar om relationerna till Sverige och att det ska vara så enkelt som möjligt för allmänheten att resa mellan länderna. Han anser att det är viktigt att man inte försvårar det utbytet genom att fördyra kommunikationerna på ett oproportionerligt sätt.

– Det är en viktig fråga från vår sida. Inom passagerertrafiken mellan Finland och Sverige sker ingen tillväxt. Också fartygstrafiken mellan Sverige och Åland fördyras genom de höjda avgifterna. Det är också något vi ser med stor oro på.

Hoppas på omprövning

I brevet påpekar gruppen att Sveriges höjda farledsavgifter inte enbart kommer att påverka Finlands utrikeshandel:

”Avgifterna riskerar också att i förlängningen bidra till att minska kulturutbytet mellan våra länder då de indirekt fördyrar kommunikationerna. Det skulle vara ytterst beklagligt. Våra två länder har en fantastisk gemensam historia. Det finns många svenskar bosatta i Finland, och många finländare bosatta i Sverige. Finland är ett tvåspråkigt land med två nationalspråk: finska och svenska. I Sverige är finska ett nationellt minoritetsspråk.”

Mats Löfström hoppas att Sverige ännu kan ompröva beslutet om att höja farledsavgifterna nästa år så att man inte försvårar förutsättningarna för sjöfarten mellan Finland och Sverige.