Fotograf: Sjöfartsverket

Kategori: Hamn/Logistik | Passagerarsjöfart

Farleden till Trelleborg byggs ut

Arbetet med att göra inseglingsleden till Trelleborg djupare och bredare inleds denna vecka.

Farledsarbetena utanför Trelleborgs hamn beräknas ta tre månader att genomföra. På en sträcka av närmare en nautisk mil kommer farleden att breddas med 50 meter till totalt 150 meter och djupet ökas från 8,4 meter till 9,5 meter. De massor som muddras upp i farleden ska användas för att fylla ut hamnområdet österut. Förbättringen av inseglingsleden hänger ihop med det stora utbyggnadsprojekt som Trelleborgs hamn AB håller på med. Efter ombyggnaden kommer Trelleborgs hamn att kunna ta emot större fartyg och öka sina godsvolymer.

– Trelleborg är tack vare sitt läge en viktig länk och knutpunkt för trafikflödet mellan Skandinavien och den europeiska kontinenten. Det är mycket glädjande att vi genom detta muddringsprojekt kan skapa förutsättningar för att större och miljövänligare fartyg ska kunna trafikera hamnen i framtiden, säger Marielle Svan, chef för infrastrukturenheten på Sjöfartsverket.

I ett pressmeddelande uppges att ett tätt samarbete mellan Sjöfartsverket, Trelleborgs hamn AB och Trafikverket har skyndat på arbetet med finansiering och miljötillstånd.

– Den här satsningen ökar vår konkurrenskraft. Idag ökar kraven på att hamnarna kring Östersjön ska kunna ta emot allt större fartyg och nu anpassar vi farleden till att matcha hamnens storlek, kommenterar Tommy Halén, vd i Trelleborgs hamn AB.

Muddringsprojektet finansieras av Trafikverket och kostnadsberäknas till SEK 45 miljoner.

– Trafikverket ser positivt på att vi kan bidra till genomförandet av den här viktiga infrastruktursatsningen som kommer hela landet till gagn, säger Trafikverkets Lennart Andersson som är regionchef för södra Sverige.