Farled till Moby Dick användbar endast under dagsljus

Under den första veckan efter invigningen av den nya farleden nära Kronstadt rapporteras det om problem. Enligt SeaNews.ru är det risk att grundstöta i farleden till containerterminalen Moby Dick. Detta trots att den nya delen av farleden har muddrats för att kunna klara 120.000 dwt stora fartyg och ett djupgående på upp till 16 meter.Hamnkaptenen har därför meddelat att fartyg nu bara får gå i farleden till Moby Dick under dagsljus. Den gamla farleden med bättre möjligheter för manövrering är redan stängd för fartygstrafik.Moby Dick är den tredje största containerterminalen i Big Port of St Petersburg och ägs av GlobalPorts (N-Trans) och finska och finska Container Finance (Containerships).