Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Kategori: Miljö | Passagerarsjöfart

Färjerederier dumpar inte toalettavfall

Färjetrafiken tar sitt miljöansvar och pumpar på frivillig basis iland sitt avfallsvatten från toaletter. Det är budskapet från både Sveriges och Finlands rederinäring.

[flowy_not_logged_in]
[flowy_login_link]Redan prenumerant? Logga in här[/flowy_login_link]
[/flowy_not_logged_in]

[flowy_non_subscriber]

Prenumerera

Se alla erbjudanden.


[/flowy_non_subscriber]
[flowy_subscriber_only] Finlands rederinäring.

Helsingforskommisionen (HELCOM) har ännu inte lyckats visa att det finns tillräckligt med mottagningsanordningar för att ett IMO-förbud mot utsläpp av toalettavfall från passagerarfartyg i Östersjön ska kunna träda i kraft. Frågan behandlades på Östersjöländernas årliga sjöfartsmöte inom HELCOM i Riga.

Besvikelse

WWF har drivit frågan hårt i närmare tio år och inom organisationen känner man besvikelse över att ”Polen, Tyskland och Ryssland inte är beredda att förbjuda dumpning av toalettavfall till havs”.

Enligt WWF beslöt IMO 2010 att förbjuda utsläpp av avloppsvatten från passagerarfartyg i Östersjön från och med 2016, men att detta förutsatt att länderna före 2015 meddelat att de har kapacitet att klara av detta.

– Östersjöländerna lever inte upp till sina åtaganden. Det är beklagligt att vissa länder inte har lyckats lösa hanteringen av avloppsvatten i hamn under de år som gått sedan beslutet togs. Ett allvarligt misslyckande för Östersjön, säger Mattias Rust, sjöfartsexpert på WWF.

Kryssningsfartygen problemet

Från redarhåll både i Sverige och Finland understryker man att detta är ett problem som gäller de internationella kryssningsfartyg som besöker Östersjön.

– De allra flesta av våra medlemsrederiers färjor lämnar avfallet iland. De gör det frivilligt för att det är bra för miljön, säger Pia Berglund, vd på Sveriges Redareförening, till Sjöfartstidningen.

Samtidigt säger hon att det från medlemsrederier kommit signaler att det inte alltid är helt lätt att lämna avfallet iland.

– Vår poäng är att så länge inte hamnarna kan garantera att ta emot de stora volymerna från kryssningsindustrin så kommer inte den här regeln att träda i kraft. För oss är det inte bra, för då blir det ojämn konkurrens.

Incitament behövs

Pia Berglund säger att rederierna inte heller får några incitament och att hamnarna måste jobba med den här frågan för att kunna ta emot kryssningsindustrins avfall.

– Man skulle kunna sänka farledsavgifterna för de fartyg som lämnar avfallet iland frivilligt om det inte blir någon regel. Det måste vara lätt att göra rätt och det ska också löna sig att göra rätt och ligga i förkant, säger Pia Berglund.

De färjor och passagerarfartyg som hör till medlemsrederierna i Rederierna i Finland dumpar inte heller något toalettavfall i Östersjön.

– Alla våra medlemsrederier lämnar allt svart- och gråvatten iland, säger Olof Widén, vd för Rederierna i Finland.

Fungerar men kostar

Att färjenäringen lämnar sitt svart- och gråvatten iland sker på frivillig basis. Hans Friberg, Ship Management, LDP, på Tallink Silja AB i Stockholm säger till Sjöfartstidningen att det fungerar bra, men att det innebär betydande kostnader att lämna avfallet iland.

– Vi har en nolltolerans och det har vi haft i väldigt många år. Vi gör det frivilligt men vi lägger en hel del pengar på det.

Själva pumpandet innebär inga problem. Han säger att exempelvis Galaxy kan pumpa iland upp till 300 kubikmeter under en timme i Stockholms hamn.

– Det fungerar utmärkt, men det som kan ge upphov till problem är att svavelväthalten inte får överstiga vissa värden. Det bildas nämligen naturligt i svart- och gråvattentankar. Uppfyller vi inte kraven på svavelhalten får vi straffavgift på det.

En chans till

WWF uppger att Östersjöländernas möte i HELCOM:s högsta beslutande organ i mitten av december innebär sista chansen i år för att få ett tidbestämt beslut.

– Misslyckas det skjuts förbudet mot avfallsvattentömning troligen upp på obestämd tid. WWF uppmanar därför alla Östersjöstater att säkra fullgoda mottagningsanläggningar för avloppsvattnet och spika ett datum så snart som möjligt då förbudet kan träda i kraft, säger Mattias Rust.

[/flowy_subscriber_only]

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]