Färjetrafiken uppnådde nollvisionen

Enligt statistik från ShipPax och Transportstyrelsen reste 30,8 miljoner människor till och från Sverige samt mellan Gotland och fastlandet med färja förra året. Av dessa reste 14,1 miljoner med svenskflaggade färjor. Enligt transportstyrelsen inträffade inga personskador eller dödsfall under perioden.