Färjefusion i Norge

Stavangerske och Tide Sjø kommer att slås samman och verksamheten blir en del i Tide-koncernen. Det nya bolaget, var namn kommer att bestämmas inom de närmaste dagarna, blir den näst största färje- och snabbfärjeoperatören i Norge efter Fjord 1. Stavangerske är ett dotterbolag till Det Stavangerske Dampskibsselskab (DSD) och opererar totalt 18 färjor och snabbfärjor. Tide Sjø ägs av Tide AS och har en flotta på 28 färjor och snabbfärjor.