Färja och bulkfartyg i kollision i Kadettrännan

Nordö-Links färja ”Finnsailor” och det polskägda, Maltaregistrerade bulkfartyget ”General Grot Rowecki” kolliderade på söndagsmorgonen i Kadettrännan i södra Östersjön. Ingen människa skadades. Båda fartygen var på nordgående. ”Finnsailor” fick skador akterut på styrbordssidan, medan bulkfartyget fick skador i förskeppet på babords sida. Skadorna var dock inte värre än att båda fartygen kunde ta sig till kaj för egen maskin.