Kapellskärs hamn, Stockholm.

Fotograf: Stockholms Hamnar

Kategori: Hamn/Logistik

”Fantastiska” månader i Stockholm

Årets första åtta månader har visat på kraftiga uppgångar på godstransporterna från och till Stockholms Hamnar. Till exempel ökade gods till Polen med 60 procent.

De första åtta månaderna 2018 har varit ”fantastiska”, skriver Stockholms Hamnar i ett pressmeddelande. Roro-godset till och från hamnarna ökade fem procent under årets första åtta månader, jämfört med motsvarande period 2017. Ökningarna var störst i hamnarna utanför Stockholms city. Något som hamnen menar är logiskt då deras strategi är att koncentrera gods till ytterhamnarna och passagerarna till kajerna i Stockholms stadskärna.

– Förklaringen till godsökningen är den fortsatt starka konjunkturen och att godset i allt högre grad transporteras med fartyg istället för med lastbil på väg, säger Johan Wallén, marknads- och försäljningschef i Stockholms Hamnar.

Kraftig ökning mot Polen

I Kapellskärs hamn ökade godsmängden med sju procent och i Nynäshamn var ökningen hela 15 procent, jämfört med föregående år. En siffra som sticker ut är godset från Nynäshamn till Polen – det godset ökade med hela 60 procent under årets första åtta månader.

– Vi ser en kraftig tillväxt vilket gynnar hela Stockholmsregionen, och den nya godshamnen Stockholm Norvik Hamn, som vi bygger strax söder om Stockholm är mycket efterlängtad. I Stockholm Norvik beräknas containerterminalen vara i drift i maj 2020 och roro-terminalen öppnar i september samma år, säger Stefan Hansson, styrelseordförande Stockholms Hamn.