Fotograf: Lisbeth Svensson/Staffanstorp

Kategori: Juridik | Säkerhet | Torrlast

Fängelse för onykter befälhavare

Tre månaders fängelse blev domen för den estniske befälhavare som för en månad sedan greps misstänkt för grovt sjöfylleri.

Den 28 september var det flera personer som fattade misstankar om att något inte stod rätt till på brittiska fartyget Scot Trader. Hon färdades vingligt in mot Göteborg, dit hon skulle ankra för bunkring. Vid ett tillfälle tvingades ett annat fartyg göra en riskfylld undanmanöver för att undvika kollision och vid ett annat tillfälle backade Scot Trader tvärs över farleden.

Ankrade tillslut

När befälhavaren väl fick ankrat på Rivöfjorden kom bunkerbåtens skeppare ombord. Enligt vittnesmålet från honom så visade befälhavaren tydliga tecken på onykterhet. Något som Kustbevakningen kunde konstatera när de tillkallades för en kontroll.

Befälhavaren greps och har suttit häktad i en månad. Nu har alltså Göteborgs Tingsrätt dömt mannen till tre månaders fängelse för grovt sjöfylleri, eftersom han hade cirka 1,9 promille alkohol i blodet – vilket är långt över vad som bedöms som grovt sjöfylleri.

”Enligt praxis”

– Det är jag nöjd med. Det är helt enligt praxis att sjöfylleri inom yrkessjöfarten ska dömas hårt, berättar åklagaren i fallet, James von Reis. Han har under många år haft hand om sjörelaterade brott i Västsverige.

– Plotten från VTS Göteborg som visar på fartygets klantiga färdväg och vittnesmålet från bland annat bunkerfartygets skeppare är den starkaste bevisningen, säger han också.

Skepparen själv hävdade att han inte hade färdats konstigt på något sätt, och inte heller hade varit onykter. Han menar istället att han hunnit ta tre starköl efter att de ankrat – innan Kustbevakningen kom och gjorde sina tester. Något som Tingsrätten inte trodde på.

På fri fot

Befälhavaren har efter domen satts på fri fot tills den vinner laga kraft. Det handlar om invecklade regler men är en ny trend menar James von Reis.

– Jag kan se att det blivit vanligare att tingsrätter gör bedömningen att den dömde, om han eller hon har en relativt ordnad tillvaro i sitt hemland, inte är flyktbenägen och därför kan försättas på fri fot.

Avtjänar straffet senare

Den dömde kommer därför kallas av Kriminalvården vid ett senare tillfälle för att avtjäna sitt straff.

– Men skulle det visa sig att personen inte infinner sig för att avtjäna sitt straff finns goda möjligheter att med hjälp av internationella arresteringslagar hämta honom från Estland.

Fartyget Scot Trader, på 4.500 dwt, är 90 meter långt och fraktar främst virke. Hon är registrerad i Storbritannien och ägs av rederiet Scotline Ltd.