Fotograf: Kustbevakningen

Kategori: Haveri | Tank

Fängelse för Zebron-skepparen

Befälhavaren för tankfartyget Zebron döms till tre månaders fängelse av Stockholms tingsrätt. Han döms både för grovt sjöfylleri och för brott mot fartygssäkerhetslagen.

Enligt domen hade den 56-årige spanske befälhavaren 1,56 promille alkohol i blodet då han gick på grund med sitt fartyg i Stockholms skärgård den 18 september.

Fartyget var dessutom belagt med nyttjandeförbud eftersom erforderliga certifikat saknades och fartyget inte ansågs sjövärdigt – detta eftersom man sedan tidigare hade fel på rodret och saknade kommunikation mellan brygga och maskinrum.

”Minns inte”

Av domen framgår att befälhavaren i förhör hävdat att han hade fått de certifikat som behövdes innan han gick ut på en ”testtur” med Zebron från ett reparationsvarv den 18 september.

Han har också påstått också att han bara druckit två whisky kvällen innan och att han sedan inte druckit någonting förrän möjligtvis efter grundstötningen, innan polisen kom ombord.

Dessutom har han hävdat han att det visserligen var han som gav order på bryggan, men att det inte var han själv som framförde fartyget.

När det gäller uppgifterna om alkoholkonsumtionen säger han i ett senare förhör att han gick direkt till sin hytt efter grundstötningen och att han möjligen drack där, men han ”minns inte”. Han säger att han då var mycket nervös och ”vet inte vad han gjorde”.

Befälhavaren har ansvaret

Tingsrätten konstaterar i sin dom att det alltid är befälhavaren som har det högsta ansvaret för att fartyget framförs på ett sjösäkert sätt, och att det inte framkommit att han i detta fall överlämnat det fulla ansvaret till någon annan.

Rätten skriver också att det är bevisat befälhavaren haft en alkoholkoncentration i blodet under eller efter färden som uppgick till 1,56 promille. Uppgifterna om så kallad eftersupning motsägs av att ett första urinprov som tas vid tillfället har ett högt värde och att de efterföljande proverna har lägre fallande värden.

Om det skulle handlat om eftersupning skulle det första provet varit noll eller nästan noll, och de efterföljande proven haft stigande värden.

”Allvarligt” 

Slutligen konstaterar tingsrätten att fartyget de facto var belagt med nyttjandeförbud (vilket det haft sedan den 11 augusti, då man gick på grund en första gång i Stockholms skärgård), och att detta gällde till bristerna åtgärdats och godkänts av Transportstyrelsen. Detta är något som befälhavaren i sin yrkesroll är skyldig att känna till.

Av domen framgår att tingsrätten ser allvarligt på att en befälhavare på ett oljetankfartyg som belagts med nyttjandeförbud och vars färd slutar med en grundstötning uppträder alkoholpåverkad.