Fotograf: Roberto Vongher

Kategori: Haveri | Juridik | Passagerarsjöfart

Fängelse för fem i Costa Concordia-rättegång

I skuggan av den pågående rättegången mot det förlista kryssningsfartyget Costa Concordias befälhavare Francesco Schettino har fem personer dömts för sin skuld i olyckan som krävde 32 dödsoffer vid den italienska ön Giglio på Italiens västkust i januari förra året.

Samtliga fem fälldes för dråp, vårdslöshet och bristande sjömanskap till mellan 1 år och sex månader till två år och 10 månader där det strängaste straffet gick till rederiets högste ansvarige för krisberedskapen som var rederiets utsedde säkerhetsansvarige (designated person) enligt ISM-koden. Övriga fyra var ombordanställda, däribland två nautiska befäl samt rorgängaren.

Domen kom efter en rättslig förhandling, plea bargain, där de anklagade accepterat straffen för att undvika en utdragen domstolsprocess. Enligt Reuters är det dock tveksamt om någon av dem kommer att behöva skaka galler. I Italien ersätts fängelsestraff under två år generellt med ett villkorligt straff medan längre fängelsedomar kan överklagas eller bli förvandlade till samhällstjänst.

Rättegången mot befälhavaren fortsätter. Han riskar ett fängelsestraff på upp till 20 år och kraftiga skadestånd. Han har förklarat sig skyldig till en del åtalspunkter men anser att inte är ensamt skyldig. Framförallt skjuter försvaret in sig på rederiet Costa Crozieres ansvar. Schettinos försvar bygger på att det var en olycka och att han genom gott sjömanskap vidtagit de manövrar som fick in fartyget till land innan det kapsejsade och att han därmed förhindrat betydligt fler dödsfall om fartyget förlist i öppen sjö.

Försvaret har nu krävt en ny teknisk undersökning av vraket. Man hävdar att dödsfallen inte inträffade i samband med kollisionen utan upp till två timmar efter den och att teknisk bevisning om händelsförloppet kan förstöras när fartyget rätas upp. Skulle domstolen godkänna begäran sätter det ännu mer press på bärgarna som jobbar intensivt för att kunna räta fartyget innan slutet av september innan höststormarna sätter in.

Schettino uppges nu vara villig att likt sina kollegor inleda en rättslig förhandling där han accepterar ett fängelsstraff på 3,5 år. Han skall tidigare ha tillbakavisat ett sådant erbjudande.