Fallet Rosella uppe i EG-domstolen

EG-domstolen i Luxemburg har behandlat fallet Rosella. Det har sitt ursprung i en konflikt mellan Viking Line och Finlands Sjömans-Union efter att rederiet meddelade att man avser att eventuellt registrera färjan Rosella i Estland. Färjan går i trafik på leden Helsingfors–Tallinn, där de flesta av fartygen seglar under annan flagg än Finlands och därmed har betydligt lägre bemanningskostnader.High Court of Justice i London gav i juni 2005 Viking Line rätt att bemanna Rosella med även andra än finländska sjömän och finsk servicepersonal. Court of Appeal i London beslöt dock i november 2005 att begära ett förhandsbesked från EG-domstolen och processen förklarades vilande i väntan på detta.– Behandlingen i EG-domstolen avslutades i går och nu väntar vi på domen och före det på generaladvokatens utslagsförslag, och det vet vi ännu inte tidpunkten för, säger Viking Lines vice vd Jan Hanses till SST.