Fainas befälhavare död

The International Merchant Marine Registry of Belize har nu bekräftat att roro-fartyget Fainas befälhavare, den ryske medborgaren Vladimir Kolobkov, har dött i en hjärtattack, skriver TradeWinds. Belizeflaggade Faina kapades av pirater utanför Somalia i torsdags, fartyget är lastat med 33 ryska stridsvagnar av typen T-72, plus granatkastare och ammunition. Enligt uppgifter kräver piraterna USD 20 miljoner i lösensumma. Fainas besättning består efter dödsfallet av 17 ukrainare, två ryssar och en lett.Uppgifterna om att tre pirater ombord på Faina har dött i en intern uppgörelse har inte bekräftats från officiellt håll. Enligt New York Times som varit i kontakt med piraterna, tillbakavisar dessa uppgifterna om dödskjutningarna.Det andra kapade MISC-fartyget, kemikalietankern Bunga Melati Dua och dess besättning på 38 personer har nu också frisläppts. Fartyget kapades i mitten på augusti i Adenviken. En lösensumma på USD 2 miljoner ska ha betalats ut, rapporterar Lloyd’s List. Nyligen frilsäpptes Bunga Melati Lima och dess besättning på 41 personer som kapades i Adenviken i slutet på augusti, även här ska en lösensumma på USD 2 miljoner ha betalats ut.