Fackstyrelse beslöt att avsluta DIS-avtal

Styrelsen i det danska facket för cateringpersonal, Dansk Sø Restaurations Forening (DRSF), har antagit förslaget om att avsluta det ömsesidiga avtalet med det internationella danska fartygsregistret (DIS). Detta som en konsekvens av A. P. Møller-Mærsks beslut att friställa 200 personer som arbetar i huvudsak som intendenturpersonal och manskap på däck inom koncernen. Friställandet kommer trots ett memorandum från augusti 2007, där A. P. Møller-Mærsk gav en skriftlig jobbgaranti för danskar anställda som bland annat intendenturpersonal. Styrelsen för DRSF vill att samtal förs med andra fack inom DIS-kommittéen innan avtalet sägs upp. Samtalen har redan inletts. Danmarks Rederiforening har inte kommenterat DRSF:s beslut.