Fackföreningarna snedvrider konkurrensen

Efter påtryckning från tyska och finska fackföreningar tvingades Estonian Shipping Company (ESCO) fördubbla de ombordanställdas löner, vilket i sin tur ledde till högre fraktpriser. Därför stängde linjeoperatören Scandlines linjen Tallinn-Helsingfors-Rostock och de estniska fartygen ”Lehola” och ”Lembitu” har chartrats ut för tre månaders trafik mellan Europort och Hull.Jaan Kalmus, ledamot i ESCO:s styrelse, säger till SST att fackföreningarna inte lyssnade på rederiets argument om att lagstiftning och lönenivåer är olika i olika länder. Fackföreningarna krävde att genomsnittslönen på EEK 18.000 (EUR 1.150), skulle höjas till EEK 36.000 (EUR 2.300). Det innebär att lönekostnaden för den estniske arbetsgivaren blir EUR 3.070, medan ett nettolönesystem, i likhet med EU-grannländernas, skulle reducera kostnaderna till EUR 1.736. Jaan Kalmus befarar att utländska fackföreningar på detta sätt kan driva bort den estniska flaggan från haven.