Facket 3F fick nej – igen

Danska facket 3F har för andra gången fått ett domstolsbeslut emot sig när det gäller ersättning för polska sjömän som arbetar på fartyg registrerade i Danish International Shipregister (DIS). 3F prövade fallet i danska arbetsdomstolen med två polska matroser som målsägande och hävdade att dessa borde ligga på samma lönenivå som deras danska kollegor på samma fartyg, och inte på den lägre lönenivån för utländska sjömän. 3F menar att medborgare i Polen också är medborgare i EU och därför borde ligga på samma lönenivå. Första avslaget från arbetsdomstolen kom 2005, när 3F prövade att driva frågan utan att ha polska medborgare som målsägande. 3F kommer att driva ärendet vidare. Nästa steg kan bli att vända sig till det vanliga domstolsväsendet.