Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Kategori: Arbetsmarknad | Ekonomi | Passagerarsjöfart

Uppgörelse klar – förlikning räddar jobb

Fackföreningarna Seko Sjöfolk och Sjöbefälsföreningen har nått en förlikning med TT-Line  – stämningen till Arbetsdomstolen dras tillbaka.

– Vi har fått till en bra uppgörelse för lejonparten av våra medlemmar. Av de 22 personer som har varit föremål för uppsägning har 15 nu fått tillbaka sina anställningar. Tyvärr är fortfarande sju medlemmar under strecket men vi fick i alla fall till en förlängd uppsägningsperiod med ett halvår fram till den 15 augusti för dessa. Det är visst värde i det och ger lite andrum. Eftersom det även ingår ett avgångsvederlag i förlikningen är vår förhoppning att ingen i slutändan ska behöva lämna rederiet mot sin vilja. Jag har redan förstått att en och annan som nu har fått tillbaka sin anställning kanske fattat beslut om att gå vidare på frivillig basis, säger Lennart Runnegård Jonsson, ombudsman på Sjöbefälsföreningen till Sjöfartstidningen, som beskriver förhandlingarna som svåra.

– Det har verkligen varit tuffa förhandlingar med kompromisser och den nu uppgjorda förlikningen var inte det enda budet från TT-Line. Vi och Seko Sjöfolk valde mellan att acceptera förlikningen eller gå vidare med stämningen till Arbetsdomstolen. Men en sådan domstolsprocess handlar om att få ut ett skadestånd, inte att få tillbaka anställningar. För den enskilde är det viktigare att få tillbaka jobbet, speciellt om man tar i beaktande situationen för svenskt sjöbefäl. Det är en tuff arbetsmarknad, speciellt för de med lägre behörigheter. 

Hälften kvar

För Seko Sjöfolks del innebär förlikningen att 14 av 28 uppsagda medlemmar får tillbaka sina arbeten, och resterande får liksom de uppsagda medlemmarna i Sjöbefälsföreningen en förlängd uppsägningsperiod fram till den 15 augusti.

– Det är synd att vi inte lyckades att rädda alla medlemmar, men samtidigt får vi ändå vara nöjda med uppgörelsen. Ingen vet hur det hade gått i Arbetsdomstolen, och hade domslutet varit till fördel för arbetsgivaren så hade ingen av våra medlemmar fått tillbaka sina arbeten, säger Jonas Forslind, branschsekreterare i Seko sjöfolk, till Sjöfartstidningen och fortsätter:

– Jag hoppas ändå att en del av våra nu uppsagda medlemmar trots allt finns kvar på TT-Line till hösten. Erfarenhetsmässigt kommer det ändå att hända en hel del fram till slutet av sommaren; folk börjar plugga, söker sig vidare till nya arbetsgivare, tar föräldraledighet och så vidare vilket innebär att några kan få komma tillbaka via återanställningsrätten.

Till en början sades 45 anställda inom Sekos avtalsområde upp, men några av dessa har slutat av naturliga orsaker (pension) medan andra inte är fackligt anslutna och därmed inte omfattas av förlikningen.

Ny rutt och flagg

Konflikten mellan fackföreningarna och rederiet bröt ut fullt när TT-Lines Nils Dacke började trafikera mellan Trelleborg och Świnoujście istället för till Travemünde. I samband med detta bytte ropaxfartyget flagg från Sverige till Polen och omkring 70 ombordanställda sades upp. 

Enligt de båda fackföreningarna var uppsägningarna olagliga enligt Lagen om anställningsskydd (LAS) 6B som gäller övergång av verksamhet och stämde därför rederiet inför Arbetsdomstolen. Facken begärde enligt tidningsuppgifter ett skadestånd på sammanlagt omkring sju miljoner kronor.

– Det är uppenbart att TT-Line har sagt upp de anställda för att den tyska ägaren ska kunna försämra villkoren och sänka lönerna på fartyget. Det här rör en färja som går mellan två EU-länder. Det är orimligt att arbetsvillkor och löner ska försämras bara för att den börjar gå mellan Sverige och Polen, istället för till Tyskland, sa Jonas Forslind, till Sjöfartstidningen tidigare i år.

Dålig lönsamhet

Före uppsägningarna hade TT-Line AB 310 ombordanställda. Bland de uppsagda återfanns sjöbefäl, matroser och intendenturpersonal.

Huvudskälet till uppsägningarna var att TT-Lines tyska moderbolag sade upp bemanningsavtalet för Nils Dacke, detta efter flera års bristande lönsamhet på linjen Trelleborg-Travemünde.

– Trafiken, både på frakt- och passagerarsidan, har gått ner under en längre tid. Vi talar om en period på 5-6 år, sa Eva Jönsson, presschef på TT-Line AB, till Sjöfartstidningen i samband med uppsägningarna.

Till tidningen Trelleborgs Allehanda bekräftar Eva Jönsson förlikningen med fackföreningarna men vill i övrigt inte kommentera innehållet i eller effekterna av den.