Fack och redare i Norge överens

NIS-medlingen mellan Norsk Sjøoffisersforbund, Norsk Sjømannsforbund och Det norske maskinistforbund samt Norges Rederiforbund föll väl ut – partnerna är nu i stora drag överens om ett nytt löneavtal för nordiska medborgare på fartyg registrerade i Norsk Internasjonalt Skipsregister (NIS), den så kallade Nordisk NIS-överenskommelsen. Den viktigaste punkten som partnerna kom överens om vid medlingen är ett generellt tillägg om 1,95 procent. Vidare ska ingen få ett procentvis lägre tillägg i sin individuellt avtalade lön än det generella tillägget om 1,95 procent.