Tina Thorsell, samhällspolitisk chef på Tranportföretagen.

Fotograf: Transportföretagen

Kategori: Miljö

Få vill betala extra för hållbara transportlösningar

Mer än vartannat företag upplever att kunderna inte vill betala extra för hållbara transportlösningar, visar Transportföretagens årliga undersökning.

Fyra av fem företag (84 procent) inom transportsektorn anser att hållbarhetsfrågan är mycket eller ganska viktig. Det är en ökning med tre procentenheter under det senaste året. Samtidigt uppger mer än vartannat företag (53 procent) att deras kunder inte är villiga att betala extra för hållbara transportlösningar, visar Transportföretagens årliga hållbarhetsundersökning.

Saknar politiskt stöd

En majoritet av företagen i undersökningen uppger att politiken inte har gett branschen tillräckligt med stöd för att ställa om till mer hållbara transporter. 85 procent av de tillfrågade företagen känner därför att de förväntas ta en alltför stor del av klimatproblemen och möta den gröna omställningen.

– Transportsektorn har under en lång tid tagit på sig ledartröjan för den gröna omställningen. Vi kan däremot inte ensamma lösa denna fråga. Här måste näringsliv, politiker och transportköpare alla ta ett gemensamt ansvar, annars kommer vi inte kunna nå de ambitiösa klimatmålen, säger Tina Thorsell, samhällspolitisk chef på Transportföretagen i ett pressmeddelande.

Elektrifiering skapar möjligheter

Inom transportsektorn i stort ökar tron på att elektrifieringen kommer att leda till nya affärsmöjligheter. 54 procent av de tillfrågade företagen ser nu möjligheter med elektrifieringen, vilket är en ökning med åtta procentenheter sedan förra året. I samma riktning går inställningen till eldrivna fordon där 47 procent av företagen är positivt inställda.

Hamnarna mest positiva

Allra mest positiva till att elektrifieringen av fordon kommer att leda till till nya affärsmöjligheter finns bland hamnarna. Här ser 93 procent av företagen affärsmöjligheter med elektrifieringen, enligt Transportföretagens rapport.

– 90 procent av det svenska handelsutbytet sker via hamnar och de kommer fortsätta spela en avgörande roll. Det är från hamnarna industrins fossilfria produkter skeppas och då kan inte transporterna vara det som ger produkterna ett klimatavtryck. Här är ett förstärkt kraftnät av yttersta vikt för att kunna möta hamnarnas effektbehov, säger Tina Thorsell.

Hela rapporten från Transportföretagen finns här