Få utländska fartyg i amerikansk inrikestrafik

Endast ett fåtal utlandsflaggade produkttankers har chartrats för trafik mellan amerikanska hamnar sedan cabotagelagen Jones Act upphävdes tillfälligt. Enligt Maritrans – en stor amerikansk operatör av tankpråmar och tankers – har bara sex utländska fartyg slutits för inrikestransporter och rederiet menar att det finns ingen anledning att förlänga upphävandet av Jones Act som nu gäller till på måndag. Pipeline-kapaciteten från gulfen är närmast återställd. Maritrans noterar att det inte bara finns tillräckligt med USA-flaggade tankers, det finns dessutom få utlandsflaggade tankers att chartra.