Fotograf: Regeringen

Kategori: Ekonomi | Politik

Få överraskningar för sjöfarten

Under måndagen presenterade regeringen sin sista vårbudget innan valet i september – men med få förändringar för sjöfarten.

– Vårbudgeten innehöll inget med direkt påverkan på sjöfarten. Inte en kommentar, säger Pia Berglund, vice vd och ansvarig för näringspolitiska frågor på Svensk Sjöfart, till Sjöfartstidningen.

Vårbudgeten, som den här gången presenterades under titeln ”Samhällsbygget – ett tryggt och hållbart Sverige”, lämnades under måndagen in till riksdagen av finansminister Magdalena Andersson.

Fokus på klimat

– Vi har tagit Sverige i en ny riktning. Investeringar i jobb, sjukvård, skola och klimat har gett resultat. Nu fortsätter regeringen med ytterligare satsningar för ett tryggt och hållbart Sverige, säger finansminister Magdalena Andersson, i ett pressmeddelande.

Bland de stora frågorna som budgeten berör är det klimatsatsningarna som främst berör transportsektorn och därmed också sjöfarten. Flera klimatsatsningar presenteras som alla syftar till att nå regeringens mål om att Sverige inte ska ha några nettoutsläpp 2045.

”Riksdagen har antagit en klimatlag som utgör grunden för regeringens klimatpolitiska arbete. Nu är Sverige ledande i klimatomställningen. Dagens miljöproblem kan inte lämnas över till kommande generationer att hantera”, skriver regerinen i budgetpropositionen.

Förändrad bolagsskatt

Även om sjöfarten inte nämns specifikt finns det, enligt Pia Berglund, en fråga som berör en kapitalintesiv bransch som sjöfarten.

– De nämner den nya bolagsskatten som vi varit bekymrade för. Ett nytt bolagsskatteförslag lades fram förra året med stora försämringar rörande ränteavdrag. Något som påverkar kapitalintensiva verksamheter, såsom rederier.

Regeringen nämner i vårbudgeten att de försenar införandet av förändringarna.

– Vi vet också att de justerat några av de saker som vi varit mest oroliga för, säger Pia Berglund.