Få framsteg på IMO:s MEPC

Ingen överenskommelse om hur man ska gå vidare med IMO:s klimatförändringsstrategi och en klar spricka mellan industriländer och utvecklingsländer, det är bilden deltagare på IMO:s Marine Environment Protection Committee (MEPC) 61:a möte förra veckan förmedlar. Det officiella uttalandet från IMO säger att Kommittén gjorde framsteg på alla sina tre områden, det vill säga tekniska, operationella och marknadsbaserade åtgärder och fortsatt påtagliga framgångar förväntas under mötet i juli 2011.Inför mötet fanns förhoppningar om att både Energy Efficiency Design Index (EEDI) och Ship Energy Efficiency Management Plan (SEEMP) skulle bli obligatoriska på nybyggen men det motsatte sig en rad utvecklingsländer bland andra Kina, Dubai, Saudiarabien och Brasilien.Kommittén höll också en intensiv debatt om hur man ska gå vidare med marknadsbaserade åtgärder, så som utsläppshandel och avgifter, för att minska den globala sjöfartens utsläpp av växthusgaser framtagna av en expertgrupp. Något beslut kunde inte fattas annat än att Arbetsgruppen för utsläpp av växthusgaser från fartyg ska ha ett möte i mars för att studera de föreslagna åtgärderna och bilda en uppfattning till MEPC 62 i juli 2011.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.