Fotograf: Adam Bergman

Kategori: Arbetsmarknad | Container | Ekonomi

EXTRA: Tonnageskatten införs nästa sommar

Tonnageskatten blir av. Enligt infrastrukturminister Anna Johansson (S) ingår tonnageskatten i budgetpropositionen för 2016 och införs tidigast den 1 juli 2016.

Beskedet om tonnageskattens införande kom idag tisdag på Donsö Shipping Meet 2015, där Anna Johansson invigningstalade och då passade på att ge det efterlängtade beskedet. 

Vår reporter Adam Bergman fick en kort intervju med Anna Johansson strax efter invigningstalet: 

Anna Johansson, tonnageskatten blir av – varför?
– För att vi tror att det är långsiktigt bra för jobben i Sverige. Vi tror att det gynnar en stark sjöfartsnäring och att vi kan stärka Sverige som sjöfartsnation och bidra till att Sverige blir en starkare exportnation. Så det känns som ett jättebra och klokt beslut.

Hälften var

Skatten införs tidigast den 1 juli nästa år – hur kommer det att finansieras?
– Totalt sett beräknar vi att det kommer att kosta 50 miljoner. Av de pengarna tillskjuter vi 25 miljoner från det övriga trafikanslaget, 20 miljoner betalas genom justeringar i sjöfartsstödet, och 5 miljoner kommer från att att de ackumulerade överavskrivningar rederierna har när de går in i systemet räntebeläggs. Så man kan säga att hälften av finansieringen står staten för och hälften står näringen för. Men vi hoppas att detta blir ett system som gör att vi stärker konkurrenskraften gentemot andra länder.

Hur har responsen varit från de som redan har hört det?
– Vi har hållit väldigt tyst om det efter att vi nått en överenskommelse mellan regeringen och vänsterpartiet, där vi ju då står bakom budgeten gemensamt. Men de som hörde det här idag på Donsö verkade ju reagera väldigt positivt iallafall.

Mer svenskflaggat? 

Vad hoppas du att det ska leda till?
– Jag hoppas att det ska leda till att vi flaggar in fler fartyg. Och att vi därmed får bättre utbildningsmöjligheter för människor som vill jobba på fartyg, och får tillgång till fler praktikplatser och att vi långsiktigt får fler jobb i Sverige, och att vi stärker Sverige som exportnation.

En glad nyhet

Bland alla åhörare som tog emot regeringens besked på DSM15 fanns Föreningen Svensk Sjöfarts vd Pia Berglund som jobbat hårt med tonnagskattefrågan.

– Vad roligt att att de släpper nyheten här på Donsö och inte bara låter det sippra ut. Vi hade inte fått veta något i förväg, säger Pia Berglund.

Tonnageskatten som varit en otvistad fråga i svenska sjöfart under mycket lång tid lär inte vara färdigdebatterad efter dagens besked, men Pia Berglund gläds ändå:

– Ja, idag ska vi vara glada. Äntligen.
Fotnot: ytterligare information om att tonnageskatten blir en del av budgetpropositionen 2016 hittar du här.

Kommentarer

 • Anonymous

  Tidigast Juli?
  Återstår att se vad ACL säger om det

 • Anonymous

  Hur påverkas begreppet oceanfart inom privat beskattning av detta? Ändras det till fjärrfart samtidigt som tonnageskattesystemet drar igång?

 • Anonymous

  Well, då är det bara att invänta att det verkligen sker. Luttrad av tidigre politiska uttanden/beslut som inte genomförts.

 • Gert Fylking

  Äntligen!!

 • E

  Mm nu blir det intressant o se delvis: 1. Är detta vad redarna längtat efter och vad innebär att dom tar av sjöfartsstödet. 2. Kommer alla som lovat inflaggning göra det nu? 3. Kommer detta rädda jobb?. Ska jag vara helt ärlig tror jag inte detta påverkar alls, kostnaden att ha utflaggad överväger allt. Rederier som Furetank kör ju sina tankers mycket billigare med färöisk flagg.

  • F

   1. Nej. Värdelöst att bli av med sjöfartsstödet 2. nej! 3. Nej. Detta har varigt ngt för rederierna att skylla på för att kunna flagga ut med gott samvete. Undra vad redarna skall skylla på nu?

 • Anonymous

  Rederierna kommer tjäna mer pengar på det och ändå inte ge jobb.

 • Roger A

  Men undrar vad justeringarna i sjöfartsstödet innebär som skall finansiera detta?

 • Peder K

  20 år försent, men grattis likaväl.

 • Anonymous

  På tiden! Och något fartyg här och där måste väl komma in under den blågul fanan.Vore ju skamligt annars med tanke på flera decenniers tjat om detta. Är nog en positiv nyhet ändå. Hoppas att det inte blir 100% TAP eller vad det kallas, i fartygen.

 • Rolf B Bertilson

  Om införandet nu överensstämmer med de önskemål som funnits från sjöfartsnäringens sida är detta den bästa nyheten för svensk sjöfart på mycket länge. Nu är det upp till rederierna som klagat på att skatten inte funnits att visa att de gillar vad som sker och flaggar hem att som finns. Blir det så får vi igen se många svenska flaggor i olika hamnar världen över – nästan som förr, sjöfartsklustret förstärks och sjöbefälsskolorna får större möjligheter att genomföra den praktiska delen av en sjökaptensutbildning. Det här är bara Good news!

 • Torsten på Kössö

  Infrastrukturministern verkar ha tagit till sig en insändare i dagens GP, men som någon annan påpekade, litar ACL på uttalandet och väntar med sitt flaggningsbeslut? Jag tittar upp i min bokhylla och hittar ett betänkande om tonnageskatt, 2006:20. Ja, det har ju bara gått nio år av handlingsoförmåga. Vem tror att Anna Johansson har bättre hand med finansministern och hennes tjänstemän än hennes (Annas) borgerliga företrädare? Hoppet lär vara det sista som överger människan men det gäller nog inte pragmatiska redare.

 • Egen

  Varför blir det mer fatyg under Svensk flagg ? Vad jag ser är det ingen ide att flagga blågult.

 • Anonymous

  Shipping is a global business. Sveriges export har ingenting med svensk sjöfart att göra. Exporten funkar ändå men svenskflaggat tonnage kommer att på ett bättre sätt kunna konkurrera gällande svensk export/import såväl som på andra marknader world wide när tonnageskatten börjar gälla vilket på sikt är väldigt bra för svenska rederier och Sverige som nation. Jämför gärna med Finlands utveckling efter deras införande av tonnageskatten eller Danmarks utveckling av deras shipping från 2006. Bra jobbat Anna Johansson & co!

 • Anonymous

  Tidigast 1:e Juli 2016 !!! Senast 2021 ??? Inget solklart besked i min värld.

 • Utflaggningsdrabbad Maskinist

  Detta var goda nyheter! Bra jobbat av er som kämpar för tonnageskatten! Nu känns det mer realistiskt att man ska kunna jobba i denna branschen framöver!

 • E

  Om man tittar realistiskt vilka rederier kan tänkas flagga om/flagga in? Donsö redarna kan säkert ta in ett par tankbåtar vilket är bra! Välskötta rederier som satsat på svenskt sjöfolk! Så där har vi säkert några fartyg. Finnlines kanske låter någon båt eller två, ACL kanske flaggar några svenskt , Wallenius har väl redan så mycket svenskt tonnage dom vill ha. Stena flaggade väl inte ut Primorsk o Arctica pga tonnageskatten utan det var väl annat. Utländska rederier som flaggar svenskt pga tonnageskatten är jag högst osäkert på. Men vore ju kul om Grimaldi flaggade in några av sina fartyg till Sverige igen. Vilka andra fartyg / rederier tror ni är aktuella?

 • Stein-Ulf Johansson

  Skall bli intressant att se vad ”justeringar i sjöfartsstödet” innebär…
  Ökade kostnader ger knappast någon inflaggning..
  Nästa logiska steg blir nog 100% TAP under svenska flagg..
  Jämför med åkerinäringen där det, i praktiken, är helt OK att ha underbetalda makedonier och ryssar i svenskflaggade bilar..
  Nåväl, 100% TAP innebär ju att det finns ett avtal, något som Sjöfolksföbundet mfl
  alltid är noga med att påpeka då lönenivåerna för TAP förs på tal..

 • Anonymous

  Tonageskatten skall delvis finansieras genom att räntebelägga dom skattemässiga överavskrivningarna. Det är stor skillnad mellan planenlig avskr och ack överavskrivningar och som påverkar likviditeten hos redaren.

 • JB

  Fy Fan vad många är negativa i detta forumet. Ni kan ju lika gärna gräva ner er, det är väl det enda positiva

 • Förundrad

  Handlar tonnageskatten alltså om 50 miljoner totalt per år? Det är ju ingenting? Upplys mig gärna om jag missförstått något, men har allt bråk handlat om 50 miljoner kronor? Om det är marginalen för svensk sjöfart har vi större problem…

 • aktiv sjöman på FoC

  justering.. väldigt vagt o inte bra finansiering, dessutom väldigt för sent. sorry men tåget har redan gått.

 • janne B

  Hej,jättebra,då innebär det också att redarna tar svenskt sjöfolk inte litauer o annat,ta bort tap omg,jag var utan jobb i somras tack vare billiga litauer,tog upp det med facket o fick på moppo,så ska det väl inte vara på en svensk båt,med svensk flagg,fick veta att nu kommer dom fr skolanoch då åker du i land,dom är sååå bra så,,o billiga, tack för mig ,

Artikeln är stängd för fler kommentarer