Extra bolagsstämma för pressat SRAB

SRAB har kallat till en extra bolagsstämma den 2 december där man bland annat kommer att gå igenom kontrollbalansräkningen som upprättades i slutet av oktober. Kontrollbalansräkningen visade att bolagets eget kapital per den 30 september understeg hälften av det registrerade aktiekapitalet. Under bolagsstämman ska det tas beslut om SRAB ska försättas i konkurs, men styrelsen står inte bakom en sådan utveckling utan föreslår att ”stämman beslutar att bolaget inte skall träda i likvidation”.