Fotograf: Höegh LNG

Kategori: Ekonomi | Specialfartyg

LNG-exporten minskar

Efter många års ständigt ökande efterfrågan på flytande naturgas skedde något 2012 – den globala efterfrågan sjönk.

Nedgången på två procent (4,49 miljoner ton) kan tyckas blygsam men säger ändå något om läget i framförallt i Europa och USA. För tittar man specifikt på de här regionerna sjönk importen av LNG med hela 36 procent (20,49 miljoner ton) på årsbasis. Enligt japanska Institute of Energy Economics (IEEJ) kan nedgången förklaras av den ekonomiska situationen och att importbehovet delvis inte är detsamma som förr på grund av det finns ett överutbud av LNG.

Bland förlorarna bland exportörerna finns framförallt Algeriet, Egypten och Jemen som totalt tappade 17 procent av exporten (4,3 miljoner ton).

USA och Australien bygger ut

Enligt IEEJ kommer den globala efterfrågan, på kort sikt, fortsätta att sjunka. För 2013, som om inte alltför för många veckor går in på sitt sista kvartal, väntas efterfrågan sjunka från 236,31 miljoner ton (2012) till 233 miljoner ton. Detta både på grund av den minskande efterfrågan i Europa men även produktionsbortfall i exporterande länder. Nästa år väntas dock efterfrågan ta rejäl fart – igen. Europa väntas importera mer medan starka regioner som Asien fortsätter att ha hög efterfrågan. Totalt kan det komma att röra sig om 250 miljoner ton.

På lite längre sikt tror IEEJ att efterfrågan kan komma att stiga till 350 miljoner ton år 2020, och åren 2015-2020 ska en serie produktionsanläggningar tas i bruk. Och ser man bara på projekten som för närvarande pågår i Australien kan enbart dessa putta in 60 miljoner ton på marknaden. Och i USA förväntas kapaciteten på de pågående flytande naturgas-projekten, som troligen kommer att få exportera även till länder som inte har FTA-avtal (Free Trade Agreement) med USA, bidra med 50 miljoner ton.

Betydande produktionsutbyggnad – utöver Australien och USA – sker även i Kanada, Ryssland och Mozambique med en sammanlagd kapacitet på runt 100 miljoner ton/år.

Höegh LNG ser orosmoln

Tar man en titt på logistiksidan, ser en av aktörerna Höegh LNG både ljuspunkter och utmaningar. På lång sikt tror det Oslo-listade rederiet på ökad efterfrågan för LNG-transporter, mycket tack vare de kommande kapacitetsutbyggnaderna runt om i världen. På kort sikt finns det dock en växande oro, detta eftersom många projekt har drabbats av produktionsstörningar och förseningar medan fartygen i orderböckerna levereras enligt plan. Just nu finns det 103 fartyg i de globala orderböckerna, vilket representerar 28 procent av den befintliga seglande flottan. Av dessa nybyggen är 40 procent inte kontrakterade jämfört med 50 procent 2012.