Expertgrupp ska lösa rekryteringsproblem

Sjöfartsverket får i uppdrag att tillsätta en särskild expertgrupp som ska verka för ökad rekrytering av personal till sjöfartssektorn. Beskedet kom i torsdags i ett pressmeddelande från regeringskansliet. Frågan om behovet av arbetskraft inom branschen har aktualiserats genom näringsdepartementets dialog med företrädare inom sjöfartsbranschen.– Sjöfartssektorn står inför omfattande pensionsavgångar de närmaste tio åren. För att trygga svensk sjöfart behöver rekryteringen ta fart. Jag vill se fler intresserade av sjöfart och jag vill framför allt se fler kvinnor i branschen, säger infrastrukturminister Åsa Torstensson i en kommentar.Expertgruppen ska delredovisa sin handlingsplan och åtgärdsförslag i april nästa år. Den slutliga redovisningen ska ske senast i mars 2010.