Fotograf: Rolf P Nilsson

Kategori: Folk/företag

Exekutiv talserie på nionde mötet

SAI Executive Meeting avhölls i Göteborg den 18 och 19 januari med ett hundratal deltagare. Ett sätt att göra ett nedslag i programmet är med talserien 4-3-2-1-0.

4 var de megatrender som idéhistorikern, författaren och kolumnisten Johan Norberg presenterade: Världen blir större när såväl ekonomi som befolkning växer och allt fler människor lämnar fattigdomen, Världen blir mindre när en armé av Davidar tar upp kampen med näringslivets Golitatar ( som han exemplifierade med den snabba tillväxten av mikrobryggerier när jättarnas öl blir allt för smaklöst), världen blir äldre när befolkningstillväxten minskar då ökat ekonomiskt välstånd innebär färre barn. Den fjärde är konsekvenserna av att vi är rikare än någonsin men inte har några pengar, bara skulder.

3 var den nye chefen för Stenas sjöfartsverksamheter, Carl-Johan Hagmans råd för hur en verksamhet skall kunna knyta samman industriellt tänk med entreprenörsskap på ett sätt som öppnar nya möjligheter: Ha korta beslutsvägar, se till att ha gott med pengar i kassan och var tekniskt sofistikerad. Enligt Carl-Johan Hagman är det vi upplever idag i första hand en regional och inte global kris, och även om det är tungt just nu, så är sjöfarten en vinnare på globaliseringsarenan.

2 var det antal gånger som ännu ett lyckat Executive Meeting hållits under ledning av SAI:s generalsekreterare Lena Göthberg.

1 är den position Maersk Line har i containerrederiernas elitserie. Publiken fick höra dess Nordeuropachef Michel Deleurean redogöra för rederiets manifest ”The New Normal”. Genom att tänka nytt och utanför boxen har Maersk Line som vision att alltid få godset till kund i tid, att göra transportkedjan enklare och mer transparent för kunden och det skall ske med en miljömedvetenhet i förkant av utvecklingen, väl före lagstiftare och regelmakare.

0 var det antal pristagare som fick grundaren av Sjöfartens Analys Institut, Kaj Rehnströms stipendium. Ingen hade sökt i år, och nu meddelades att nästa år som blir det tionde, kommer stipendiet att delas ut för sista gången.