ex-Norway kan vara klar för skrotning

Kryssningsfartyget Norway, ex France och nu Blue Lady, har legat vid skrotningsstranden i Alang i över ett år men kan nu vara klar att huggas upp. Den indiska regeringen skall enligt TradeWinds ha rapporterat till Högsta Domstolen att alla krav när det gäller farliga substanser i fartyget nu är uppfyllda. Miljöorganisationer, som engagerat sig i fallet, ger dock inte upp. Högsta Domstolen har fått en begäran om att klassa fartyget som radioaktivt. Man hänvisar till att rökdetektorer innehåller isotopen Americum-241 och att 60 kilo av detta räcker för att konstruera en s.k. smutsig bomb. Detta avvisas dock av myndigheterna som säger att mängden isotop i en detektor är mycket liten. Enligt amerikanska Nuclear Regulatory Commission är mängden så liten i en rökdetektor att den kan hanteras som vanligt avfall.