Evergreen vill skrota äldre enheter

Evergreen Line planerar att ta 31 fartyg ur trafik på grund av överkapacitet på den globala containermarknaden, rapporterar Journal of Commerce. Enheter som ägs av Evergreen kommer att skrotas medan inchartrade fartyg kommer att återlämnas till sina respektive ägare när chartertiden går ut. Enheterna som tas ur trafik är 20 G-klass fartyg (2.728 dwt) och 11 GX-class fartyg (3.428 dwt). Fartygen är byggda mellan 1983 och 1988. Evergreen Line opererar en flotta på över 180 fartyg med en samlad kapacitet av 650.000 TEU.